Hořící svíčku mějte vždy na očích.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

  

Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dozoru.

  

Nikdy nenechávejte hořící svíčku v blízkosti hořlavých materiálů a v průvanu.

  

Mezi hořícími svíčkami ponechte vzdálenost minimálně 10 cm.

  

Hořící svíčku umístěte pouze na nehořlavý povrch.

  

Nikdy nepřenášejte hořící svíčku.

  

Hořící svíčku umístěte vždy mimo dosah dětí.

  

Hořící svíčku používejte zásadně mimo dosah zvířat.